Disclaimer

De informatie op lepalaisfin.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Le Palais Fin. Lepalaisfin.nl wordt met zorg geredigeerd. Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van lepalaisfin.nl. Het is echter mogelijk dat door veranderende omstandigheden de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is.
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Le Palais Fin kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op lepalaisfin.nl. Lepalaisfin.nl is een portal en geeft dus ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere organisaties worden onderhouden. lepalaisfin.nl kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie.

Mocht u op deze website informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via ons e-mailadres. Dit adres vindt u ondermeer midden onder op deze website.