Copyright 2008

Le Palais Fin is zelf verantwoordelijk voor de informatie op de sites die via lepalaisfin.nl toegankelijk zijn.

Wanneer u de informatie verder wilt gebruiken (aan derden doorleveren, commercieel verwerken) dient u eerst contact op te nemen via info@lepalaisfin.nl om duidelijkheid te krijgen over de condities waaronder dergelijk gebruik is toegestaan.